Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

→‎Nhà Thanh: Bổ sung 1 vị hoàng quý phi
(→‎Nhà Thanh: Bổ sung 1 vị hoàng quý phi)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]] Cao Giai thị.
# [[Thuần Huệ Hoàng quý phi]] Tô Giai thị.
# [[Thục Gia Hoàng quý phi]] Kim Thị.
# [[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
 
Người dùng vô danh