Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thường Ngộ Xuân|Khai Bình Trung Vũ Vương]]
* Minh triều [[Trương Ngọc|Hà Gian Trung Vũ Vương]] (truy tặng, thực tế thụy hiệu chỉ là Vinh Trung Hiển Công)
* Minh triều [[Hoàng Đắc Công|Hòa Dương Trung Vũ Vương]] (còn có thụy hiệu khác là Phì Thủy Trung Liệt Vương)
 
Người dùng vô danh