Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

n
Đã lùi lại sửa đổi của No idea guy (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Kẹo Dừa
n (Đã lùi lại sửa đổi của No idea guy (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Kẹo Dừa)
Thẻ: Lùi tất cả
Khi [[Tôn Quyền]] đi đánh [[Hoàng Tổ]], cha ông bơi thuyền bị [[Cam Ninh]] bắn chết. Lúc này ông mới có 15 tuổi mà đã ra sức cướp được xác cha về. Sau đó, Cam Ninh hàng [[Tôn Quyền]]. Mang thù hằn trong lòng, ông luôn tìm cách giết Cam Ninh
 
''TamVề quốc diễn nghĩa hư cấusau, đánh nhau với [[Nhạc Tiến]] ở [[Hợp Phì]], ông bị [[Tào Hưu]] lén bắn tên trúng ngựa làm ông ngã xuống đất, [[Nhạc Tiến]] định vác giáo lại đâm thì Cam Ninh đã kịp bắn tên trúng ngay trán Nhạc Tiến để cứu ông. Từ đó ông không còn thù hằn gì với Cam Ninh nữa.''
 
Sau khi theo quân đánh [[An Huy]], ông được phong ''Đãng Khấu Trung Lang Tướng'', ''Lĩnh Phái Tướng'', cùng [[Lã Mông]] đoạt được Kinh Châu của [[Lưu Bị]].
14.946

lần sửa đổi