Khác biệt giữa các bản “Đại lễ nghị”

n
Trước cả khi Minh Vũ Tông băng hà, [[Dương Đình Hòa]] từng giúp Vũ Tông soạn ý chỉ về việc chỉ định ai là người kế vị. Và cũng chính tờ di chiếu do chính Dương Đình Hòa soạn này, Chu Hậu Thông đem làm vũ khí sắc bén, khơi mào cho ''"Đại lễ nghị"'' dai dẳng về sau. Tờ di chiếu nguyên văn là:
{{Cquote|皇考孝宗敬皇帝親弟興獻王次子,聰明仁孝,德器夙成,倫序當立,已遵奉祖訓兄终弟及之文,告於宗廟,請於慈壽皇太后,與內外文武群臣合謀同詞,即日遣官迎取來京,'''嗣皇帝位'''。
 
.
 
Em trai của Hoàng khảo Hiếu Tông Kính Hoàng đế là Hưng Hiến vương có một người con trai thứ, thông minh nhân hiếu, đức khí túc thành, xét theo thứ bậc đáng được lập, thừa hành đúng lời ''"Huynh chung Đệ cập"'' trong Tổ huấn.