Khác biệt giữa các bản “Bến Lạc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* Đặc điểm: có [[chiều dài]] 500 m, [[chiều rộng]] 320 m và diện tích là 0,15&nbsp;km²<ref name="durham">{{chú thích sách |author=Hancox, David; Prescott, Victor |title=A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands |year=1995 |publisher=University of Durham, International Boundaries Research Unit |series=Maritime Briefings |volume=1 |issue=6 |isbn=978-1897643181 |page=7}}</ref> hay 0,186&nbsp;km² theo [[Philippines]].
* Môi trường: nhiều cây bụi và [[dừa]] bao phủ đảo. [[Rùa]] biển cũng chọn nơi đây làm nơi trú ngụ.<ref>{{chú thích web |url=http://www.pawb.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=414:lgu-kalayaan-and-afp-in-palawan-&catid=22:news&Itemid=131 |title=PCP - LGU Kalayaan and AFP in Palawan |publisher=Protected Areas and Wildlife Bureau |date= |accessdate=2012-08-15 |language=tiếng Anh}}</ref>
 
==Hình ảnh==
{|
|-
| <!-- Ảnh vệ tinh một phần cụm Loại Ta -->
{| class="infobox geography vcard"
|-
| colspan="2" |<center><div><div style="width:450px; background:transparent">
<div style="position:relative; width:450px;">[[Hình:Loaita Bank.png|450px|border|Ảnh vệ tinh một phần cụm Loại Ta do NASA chụp]]
 
<!--Đá An Nhơn Bắc-->
<div style="position:absolute; top:75%; left:34%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:-0.8em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá An Nhơn Bắc'''</span></div></div>
 
<!--Đá An Nhơn-->
<div style="position:absolute; top:87%; left:29%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:-0.8em; width:8em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá An Nhơn'''</span>
</div></div>
 
<!--Đá An Nhơn Nam-->
<div style="position:absolute; top:93%; left:23%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:-0.8em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá An Nhơn Nam'''</span>
</div></div>
 
<!--Đá Sa Huỳnh-->
<div style="position:absolute; top:96%; left:19%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:-0.8em; width:8em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá Sa Huỳnh'''</span>
</div></div>
 
<!--Đảo Loại Ta-->
<div style="position:absolute; top:100%; left:10%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:-0.8em; width:8em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đảo Loại Ta'''</span>
</div></div>
 
<!--Đảo Loại Ta Tây-->
<div style="position:absolute; top:80%; left:5%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đảo Loại Ta Tây'''</span></div></div>
 
<!--Bãi Loại Ta Nam-->
<div style="position:absolute; top:90%; left:-5%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''bãi<br> Loại Ta<br> Nam'''</span>
</div></div>
 
<!--đá An Lão-->
<div style="position:absolute; top:8%; left:62%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá An Lão'''</span>
</div></div>
 
<!--bãi Đường-->
<div style="position:absolute; top:25%; left:57%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''bãi Đường'''</span>
</div></div>
 
<!--đảo Bến Lạc-->
<div style="position:absolute; top:20%; left:72%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffff00;">'''đảo Bến Lạc'''</span>
</div></div>
 
<!--đá Cá Nhám-->
<div style="position:absolute; top:50%; left:72%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá Cá Nhám'''</span>
</div></div>
 
<!--đá Tân Châu-->
<div style="position:absolute; top:66%; left:68%; height:0; width:0; margin:0; padding:0;">
<div style="font-size:100%; line-height:110%; position:relative; top:-1.45em; right:1em; width:12em;"><span style="padding:1px; background:none; color:#ffffff;">'''đá Tân Châu'''</span>
</div></div>
 
</div></div><br>Vị trí của đảo Bến Lạc và các thực thể của [[Cụm Loại Ta]]<br>(nguồn ảnh: NASA).</center>
|}
<!-- Hết -->
|}
 
==Tham khảo==