Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Đồng thuận” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Đồng thuận” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
20.446

lần sửa đổi