Khác biệt giữa các bản “Lao động trẻ em”

n
dọn dẹp, replaced: {{cite book → {{chú thích sách (3), {{cite web → {{chú thích web (5), ]] → ]], {{cite news → {{chú thích báo (2)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (dọn dẹp, replaced: {{cite book → {{chú thích sách (3), {{cite web → {{chú thích web (5), ]] → ]], {{cite news → {{chú thích báo (2))
[[Tập tin:HN99~Worker 7xKidsWork.jpg|nhỏ|Một số hình thức của lao động trẻ em tại [[Trung Mỹ]], 1999]]
 
'''Lao động trẻ em''' đề cập đến vấn đề sử dụng trẻ em trong bất kỳ công việc gì mà tước đi thời thơ ấu của trẻ, cản trở việc đi học thường xuyên, và gây tác hại về tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo đức, nguy hiểm và độc hại.<ref>{{citechú thích web|title=What is child labour?|publisher=International Labour Organisation|year=2012|url=http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm}}</ref> Nhiều tổ chức quốc tế coi lao động trẻ em là bóc lột. Pháp luật tại nhiều nước trên thế giới cấm lao động trẻ em.<ref>{{citechú thích web|title=International and national legislation - Child Labour|publisher=International Labour Organisation|year=2011|url=http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/iInternationalnationallegislation/lang--en/index.htm}}</ref> Những luật này không coi tất cả các hình thức trẻ em làm việc là lao động trẻ em, trường hợp ngoại lệ bao gồm công việc của các [[nghệ sĩ]] trẻ, công việc nhà, đào tạo có giám sát, một số loại công việc của trẻ em thuộc nhóm [[Amish]], và các nhóm khác.<ref name="Labour laws - An Amish exception">{{citechú newsthích báo|title=Labour laws - An Amish exception|publisher=The Economist|date=5 February 2004|url=http://www.economist.com/node/2413745}}</ref><ref>{{citechú bookthích sách|last=Larsen|first=P.B.|title=Indigenous and tribal children: assessing child labour and education challenges.|publisher=International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), International Labour Office.}}</ref><ref name="EUR-Lex">{{citechú thích web|title= Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on child labour|publisher=EUR-Lex|year=2008|url=http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1994&nu_doc=33}}</ref>
 
Lao động trẻ em đã tồn tại trong lịch sử ở nhiều mức độ khác nhau. Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, rất nhiều trẻ em độ tuổi 5-14 từ các gia đình nghèo đã phải làm việc ở [[châu Âu]], [[Hoa Kỳ]] và các thuộc địa khác nhau của các cường quốc châu Âu. Những trẻ em làm việc trong ngành nông nghiệp, lắp ráp tại nhà, [[nhà máy]], [[khai thác mỏ]] và trong các dịch vụ như trẻ em bán [[báo chí|báo]]. Một số trẻ phải làm đêm, lâu đến 12 tiếng/ ngày. Nhờ thu nhập của hộ gia đình ngày càng tăng, trường học thuận tiện và thông qua luật lao động trẻ em, tỷ lệ lao động trẻ em đã giảm đáng kể.<ref>{{citechú bookthích sách|title=Child Labour in Historical Perspective: 1800-1985|publisher=UNICEF|author=Cunningham and Viazzo|isbn=88-85401-27-9|url=http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/hisper_childlabour_low.pdf}}</ref><ref>{{citechú thích booksách|title=The World of Child Labour|author=Hugh Hindman|publisher=M.E. Sharpe|year=2009|isbn=978-0-7656-1707-1}}</ref>
 
Ở các nước đang phát triển, tỉ đói nghèo cao và thiếu cơ hội đến trường, lao động trẻ em vẫn còn phổ biến. Trong năm 2010, những quốc gia châu Phi gần sa mạc [[Sa mạc Sahara|Sahara]] có tỷ lệ lao động trẻ em cao nhất, với một số quốc gia châu Phi có đến hơn 50% trẻ em độ tuổi 5-14 phải lao động.<ref>{{citechú thích web|title=Percentage of children aged 5–14 engaged in child labour |publisher=UNICEF |year=2012 |url=http://www.childinfo.org/labour_countrydata.php |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120630033018/http://www.childinfo.org/labour_countrydata.php |archivedate=30 June 2012 }}</ref> Nền [[nông nghiệp]] toàn thế giới sử dụng lao động trẻ em nhiều nhất.<ref name="Child Labour">{{citechú thích newsbáo|title=Child Labour|publisher=The Economist|date=20 December 2005|url=http://www.economist.com/node/5328365?zid=317&ah=8a47fc455a44945580198768fad0fa41}}</ref> Đa số lao động trẻ em nằm ở vùng nông thôn và nền kinh tế đô thị, trẻ em chủ yếu làm việc cho cha mẹ, chứ không phải là các nhà máy. Nghèo đói và thiếu trường được coi là nguyên nhân chính của lao động trẻ em.
 
Tỷ lệ lao động trẻ em trên thế giới giảm từ 25% xuống còn 10% giữa năm 1960 và 2003, theo [[Ngân hàng Thế giới]].<ref>Norberg, Johan (2007), ''[http://www.regeringen.se/contentassets/94943fabd8c9427492a71d6324e2d23a/varldens-valfard-fyra-decennier-som-forandrade-planeten Världens välfärd]'' (Stockholm: Government Offices of Sweden), p. 58</ref> Tuy nhiên, tổng số trẻ em lao động vẫn còn cao, [[UNICEF]] và [[ILO]] thừa nhận có khoảng 168 triệu trẻ em tuổi từ 5-17 trên toàn thế giới, đã tham gia vào lao động trẻ em vào năm 2013.<ref>{{citechú thích web|title=To eliminate child labour, "attack it at its roots" UNICEF says|publisher=UNICEF|year=2013|url=http://www.unicef.org/media/media_70610.html}}</ref>
 
==Lao động trẻ em theo quốc gia==
* [http://www.irewoc.nl/ International Research on Child Labour]
 
[[Thể loại:Lao động trẻ em|Lao động trẻ em]]
[[Thể loại:Quyền trẻ em]]
[[Thể loại:Trẻ em]]