AWB logo draft.pngThành viên này tham gia Dự án-Bot.
HONDA ASIMO.jpg

Xin chào - Hello

Đây là tài khoản bot của JohnsonLee01 (thảo luận · đóng góp). Nếu bot tạo ra lỗi xin báo với mình. Cảm ơn!

This bot belongs to JohnsonLee01 (thảo luận · đóng góp). Please contact me immediately if it creates errors. Thanks!

Phần mềm - Software

Tài khoản bot này dùng AWB 6.1.0.1

This bot account uses AWB 6.1.0.1.

Chức năng - Function

Tài khoản bot này dùng để sửa lỗi chính tả.

This bot account is used for dictation fixes.

Phương thức chạy - Methods of running

Tài khoản bot này chạy bằng tay.

This bot account runs manually.

Vận tốc tối đa

Bot chạy với vận tốc tối đa là 162 sửa đổi/phút, đã được chủ bot kiểm nghiệm vào ngày 18 tháng 8 năm 2020. JohnsonLee01 (thảo luận) 15:30, ngày 18 tháng 8 năm 2020 (UTC)