Khác biệt giữa các bản “Tào Phương”

không có tóm lược sửa đổi
(Chữ 陵 đọc là "Lăng" không phải "Linh")
| kiểu kế nhiệm 1 =
| nhiếp chính 1 =
| kiểu nhiếp chính 1 =
| chức vị 2 =
| chi tiết chức vị 2 =
| tại vị 2 =
| kiểu tại vị 2 =
| đăng quang 2 =
| kiểu đăng quang 2 =
| tiền nhiệm 2 =
| kiểu tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| kiểu kế nhiệm 2 =
| nhiếp chính 2 =
| kiểu nhiếp chính 2 =
| chức vị 3 =
| chi tiết chức vị 3 =
| tại vị 3 =
| kiểu tại vị 3 =
| đăng quang 3 =
| kiểu đăng quang 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kiểu tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| kiểu kế nhiệm 3 =
| nhiếp chính 3 =
| kiểu nhiếp chính 3 =
| hôn phối =
| thông tin hôn phối =
Gia Bình (嘉平) <small>249–254</small><br>
| thời gian của niên hiệu =
| thụy hiệu = [[Lệ Công]] (公)
| hoàng tộc =
| kiểu hoàng tộc =