Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

Thêm trích dẫn hình ảnh mô tả đáng tin cậy về chân dung hoàng đế Hy Tông nhà Hậu Lê.
(Thêm trích dẫn hình ảnh mô tả đáng tin cậy về chân dung hoàng đế Hy Tông nhà Hậu Lê.)
Con cái:
 
[[Lê Dụ Tông|Lê Duy Đường ( Dụ Tông Hoà hoàng đế)]]
[[Tập tin:MS 828 10.jpg.jpg|nhỏ|Hy Tông đang thiết triều.]]
 
Lê Duy Chúc
 
200

lần sửa đổi