Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sách trắng”

n
 
Dù rằng một số tài liệu liệt kê hàng loạt loại sách trắng B2B khác nhau nhưng dưới đây là ba loại chính:
* '''Thông tin cơ bản:''' mô tả lợi ích về kĩ thuật và/hoặc kinh doanh của một sản phẩm, dịch vụ hay một phương pháp luận của một nhà cung ứng nào đó. Loại sách trắng là lựa chọn tốt nhất để bổ khuyết cho hoạt động ra mắt sản phẩm, lập luận về tình huống doanh nghiệp hay hỗ trợ đánh giá kĩ thuật dùng để truyền tải thông tin cho Leads-đầu mối liên hệ ở [[Bottom of funnel|BOFU]] đáy của quá trình xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng (tức ''[[phễu bán hàng và marketing]] hay [[phễu kinh doanh]]'').
* '''Danh sách đánh số:''' trình bày một bộ các mẹo, câu hỏi hay luận điểm về một vấn đề kinh doanh cụ thể. Loại này là lựa chọn tốt nhất để thu hút sự chú ý hoặc nói xấu đối thủ.
* '''Vấn đề/giải pháp:''' đưa ra khuyến nghị về một giải pháp mới và đã được cải tiến cho một trở ngại dai dẳng trong kinh doanh. Loại này là lựa chọn tốt nhất để tạo [[Lead(marketing)|Leads]]-[[Lead(marketing)|NAME]] ở [[Top of funnel|TOFU]] miệng của ''phễu bán hàng và marketing'', xây dựng sự lãnh đạo bằng tư tưởng (''thought leadership''), hoặc nhằm thông báo và thuyết phục những bên có liên quan.<ref>{{chú thích sách|last=Graham|first=Gordon|title=How to Pick the Perfect Flavor for Your Next White Paper|year=2010|publisher=ThatWhitePaperGuy|pages=15}}</ref>
 
Loại thứ hai có thể được ghép vào với một loại còn lại nhưng không thể ghép loại thứ nhất với loại thứ ba do loại thứ nhất mang tính chuyên biệt cho một sản phẩm trong khi loại thứ ba có tầm nhìn rộng ở góc độ ngành.