Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
#''Thuỳ thị'' (zh. 垂示, ja. ''suiji''), lời dẫn của Thiền sư Viên Ngộ nhằm giúp thiền sinh hướng tâm về nội dung chính của bản công án;
#''Bản tắc'' (zh. 本則, ja. ''soku''), bản công án chính của Thiền sư Tuyết Ðậu, thỉnh thoảng cũng được kèm theo lời bình;
#''[[Trước ngữ]]'' (zh. 著語, ja. ''jakugo''), những câu bình của Viên Ngộ xen vào công án của Tuyết Ðậu;
#''Bình xướng'' (zh. 評唱, ja. ''hyōshō''), lời bình giải của Viên Ngộ, nêu rõ chi tiết, thời điểm, nguyên do công án này được hình thành…;
#''Tụng'' (zh. 頌, ja. ''ru''), chỉ bài tụng của Tuyết Ðậu về công án;
4.718

lần sửa đổi