Khác biệt giữa các bản “Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lãnh đạo hiện nay==
* Phụ trách Tư lệnhː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Quang Ngọc]]
* Chính ủyː [[Trung tướng]] [[Nguyễn Quang Cường]]
 
* Phó Tư lệnh Phụ trách công tác kinh tế, đối ngoại QP: [[Thiếu tướng]] [[Lê Đình Thương]]
* Phó Tư lệnh Phụ trách công tác hậu cần: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đức Dũng (tướng Quân đội)|Nguyễn Đức Dũng]]
* Phó Tư lệnh: [[Thiếu tướng]] [[Hà Tất Đạt]]
 
* Phó Chính ủy: [[Thiếu tướng]] [[Bùi Công Chức (thiếu tướng)|Bùi Công Chức]]
* 9.2013-10.2015, [[Phạm Hồng Hương]] (1959-), [[Trung tướng]] (2014), kiêm nhiệm, hiện là [[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Tham mưu trưởng]] (10.2015)<ref>{{Chú thích web|url = http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201510/ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-quan-khu-3-31-10-1945-2015-phat-huy-truyen-thong-ve-vang-tiep-tuc-hoan-thanh-xuat-sac-moi-nhiem-vu-2287756/index.htm|tiêu đề = Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3, 31-10 (1945-2015)}}</ref>
* 10.2015-7.2020, [[Vũ Hải Sản]], [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]] (2017)<ref>{{Chú thích web|url=http://www.quankhu3.vn/index.php/Tin-tuc-su-kien/do-d-c-nguy-n-van-hi-n-th-tru-ng-b-qu-c-phong-tham-chuc-t-t-t-i-b-tu-l-nh-quan-khu.html|tiêu đề=Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thăm QK3}}</ref>
* 79.2020- nay, [[Nguyễn Quang Ngọc]], Thiếu tướng (2017)
 
== Chính ủy qua các thời kỳ ==
* 11.2013-10.2015, [[Vũ Hải Sản]], Thiếu tướng (2013), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh (1.2013-11.2013)<ref>{{Chú thích web|url = http://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-24-7/201311/dai-ta-vu-hai-san-duoc-bo-nhiem-pho-tu-lenh-tham-muu-truong-qk3-va-thang-quan-ham-thieu-tuong-2213441/|tiêu đề = Đại tá Vũ Hải Sản được bổ nhiệm Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng QK3 và thăng quân hàm Thiếu tướng}}</ref>
* 10.2015-4.2019, [[Nguyễn Quang Cường]], Thiếu tướng (2013), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qtv.vn/channel/5982/201601/bo-tu-lenh-quan-khu-3-kiem-tra-va-chuc-tet-huyen-co-to-nhan-dip-tet-nguyen-dan-2465536/|tiêu đề=Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra và chúc Tết huyện Cô Tô nhân dịp Tết Nguyên đán}}</ref>(10.2010-11.2013)
*4.2019-nay9.2020, [[Nguyễn Quang Ngọc]], Thiếu tướng (2017), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Nam Định(10.2015-12.2016)
 
== Phó Tư lệnh qua các thời kỳ ==
*12.2019-nay, Nguyễn Đức Dũng, [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2019), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình (12.2016-12.2019)
*12.2019-nay, Lê Đình Thương, [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2019), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh (9.2016-12.2019)
*9.2020- nay, [[Hà Tất Đạt]], [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2020), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (2015-9.2020)
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==