Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Đã được lùi sửa
* Vectơ buộc: vectơ có điểm đầu cố định, không di chuyển được. Trong vật lý, vectơ buộc được dùng để biểu thị các lực tác dụng vào điểm đặt lực.
* Trong [[hệ tọa độ Descartes]], vectơ <math>\vec a</math> có điểm đầu đặt tại gốc hệ tọa độ thì có thể xác định hoàn toàn bằng tọa độ của điểm cuối của nó, là một bộ số thực sắp thứ tự <math>(x,\, y)</math> trong mặt phẳng và <math>(x,\, y,\, z)</math> trong không gian. Trong [[không-thời gian]] bốn chiều, [[Véctơ-4|tọa độ]] đó được xác định bằng <math>(ct,\, x,\, y,\, z)</math> trong đó '''c''' là [[tốc độ ánh sáng]], '''t''' là [[thời gian]].
:))
 
== Góc giữa 2 vectơ ==