Khác biệt giữa các bản “Cẩm Bình (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
n (dọn dẹp, replaced: {{chú thích trong bài}} → {{chú thích trong bài}})
 
{{không nguồn gốc}}
{{bài cùng tên|Cẩm Bình}}
'''Cẩm Bình''' là một huyện cũ thuộc tỉnh [[Hải Hưng (tỉnh)|Hải Hưng]], sau thuộc tỉnh [[Hải Dương]].
 
Huyện được thành lập từ ngày 11 tháng 3 năm 1977 trên cơ sở hợp nhất huyện [[Cẩm Giàng]] và huyện [[Bình Giang]].
Phía Bắc giáp hai huyện [[Thuận Thành]] và [[Gia Lương (huyện)|Gia Lương]] của tỉnh [[Hà Bắc]], phía Nam giáp huyện [[Ninh Thành]], phía Đông giáp [[Hải Dương (thành phố)|thị xã Hải Dương]] và hai huyện [[Nam Thanh (huyện)|Nam Thành]], [[Tứ Lộc]], phía Tây giáp hai huyện [[Mỹ Văn]] và [[Kim Thi]].
 
Đơn vị hành chính của huyện Cẩm Bình gồm 2 thị trấn: Cẩm Giàng, Kẻ Sặt và 35 xã: Bình Minh, Bình Xuyên, Cẩm Điền, Cẩm Định, Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cẩm Hoàng, Cẩm Hưng, Cẩm Phúc, Cẩm Sơn, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cao An, Cổ Bì, Đức Chính, Hồng Khê, Hùng Thắng, Hưng Thịnh, Kim Giang, Lai Cách, Long Xuyên, Lương Điền, Ngọc Liên, Nhân quyềnQuyền, Tân Hồng, Tân Trường, Tân Việt, Thạch Lỗi, Thái Dương, Thái Hòa, Thái Học, Thúc Kháng, Tráng Liệt, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tuy.
 
Ngày [[6 tháng 11]] năm [[1996]], huyện Cẩm Bình thuộc tỉnh [[Hải Dương]] vừa được tái lập.
 
Ngày [[17 tháng 2]] năm [[1997]], huyện Cẩm Bình lại được tách trở lại như trước khi hợp nhất thành 2 huyện [[Cẩm Giàng]][[Bình Giang]]:
 
* Huyện [[Bình Giang]] có thị trấn Kẻ Sặt và 17 xã: Bình Minh, Bình Xuyên, Cổ Bì, Hồng Khê, Hùng Thắng, Hưng Thịnh, Long Xuyên, Nhân quyềnQuyền, Tân Hồng, Tân Việt, Thái Dương, Thái Hòa, Thái Học, Thúc Kháng, Tráng Liệt, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tuy.
* Huyện [[Cẩm Giàng]] có thị trấn Cẩm Giàng và 18 xã: Cẩm Điền, Cẩm Định, Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cẩm Hoàng, Cẩm Hưng, Cẩm Phúc, Cẩm Sơn, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cao An, Đức Chính, Kim Giang, Lai Cách, Lương Điền, Ngọc Liên, Tân Trường, Thạch Lỗi.