Khác biệt giữa các bản “Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|13
|'''[[Nguyễn Trọng Bình]]'''<br>(1965-)
|01/2017-077/2019
|[[Chuẩn đô đốc]] (2015)
|[[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Tham mưu trưởng]] (9/2019-nay)
|14
|'''[[Trần Thanh Nghiêm]]'''<br>(1970-)
|077/2019-nay9/2020
|[[Chuẩn đô đốc]] (2019)
|
|
|-
|15
|[[Phạm Mạnh Hùng|'''Phạm Mạnh Hùng''']]
 
(1964-)
|9/2020- nay
|[[Chuẩn đô đốc]] (2017)
|
|
|11
|[[Nguyễn Trọng Bình]]
|6/2016 - 01/2017
7/2019 - 9/2019
|Chuẩn Đô đốc (2016)
|Phó Tổng Tổng Tham mưu trưởng (9/2019-nay)
|-
|12
|14
|[[Phạm Mạnh Hùng (tướng quân đội)|Phạm Mạnh Hùng]]
|9.2018 - nay9.2020
|[[Chuẩn Đô đốc]] (2017)
|nguyên Tư lệnh Vùng 5 HQ
|-
|15
|[[Phạm Như Xuân]]
|5/2019 - nay
|[[Chuẩn Đô đốc]] (2019)
|nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, Quân chủng PK-KQ.
|-
|16
|[[Phan Tuấn Hùng]]
|6/2020- nay
|[[Chuẩn Đô đốc]] (2019)
|3
|[[Nguyễn Ngọc Tương (thiếu tướng)|Nguyễn Ngọc Tương]]
|2013-077/2015
|[[Chuẩn Đô đốc]] (2013)
 
|4
|[[Đặng Minh Hải]]
|077/2015-nay
|Chuẩn Đô đốc (2013)
|nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân<ref name="qdnd.vn">{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/bao-hai-quan-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba/371219.html|tiêu đề=Báo Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba}}</ref>