Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tttrung”

Mời bạn cho ý kiến. [[Thành viên:Sangkienwiki|Sangkienwiki]] ([[Thảo luận Thành viên:Sangkienwiki|thảo luận]]) 13:10, ngày 3 tháng 10 năm 2020 (UTC)
:Có vẻ không có nhiều ý kiến quan tâm. Nhưng tôi vẫn đang tiến hành xây dựng một quy trình review nhắm đến chất lượng. Những ngày tới tập trung làm quy trình trước rồi sẽ tiến hành tiếp, theo quy trình này. -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 10:51, ngày 4 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Anh cứ soạn thảo một quy định gồm trách nhiệm, quyền hạn, quy chế hoạt động, quy trình hoạt động, số lượng thành viên, tiêu chuẩn để thành thành viên của Ủy ban này rồi đưa ra biểu quyết. Cộng đồng sẽ góp ý hoàn thiện quy định. [[Thành viên:Sangkienwiki|Sangkienwiki]] ([[Thảo luận Thành viên:Sangkienwiki|thảo luận]]) 11:41, ngày 4 tháng 10 năm 2020 (UTC)
111

lần sửa đổi