Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A (2)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==== Đồng ý ====
#{{OK}} Hoàn toàn nhất trí để chọn bảo quản viên A. [[Thành viên:JohnsonLee01|JohnsonLee01]] ([[Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01|thảo luận]]) 04:57, ngày 10 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
==== Phản đối ====
==== Ý kiến ====