Khác biệt giữa các bản “Hãn quốc”

Trang mới: “'''Hãn quốc''' là một thực thể chính trị ở vùng Trung Á do quân vương với tước hiệu ''hãn'' cai trị, trải rộng cả miền b…”
(Trang mới: “'''Hãn quốc''' là một thực thể chính trị ở vùng Trung Á do quân vương với tước hiệu ''hãn'' cai trị, trải rộng cả miền b…”)
(Không có sự khác biệt)