Khác biệt giữa các bản “Red Velvet (nhóm nhạc)”

|カン・スルギ
|姜澀琪
|Khương SápSắt Kỳ
|{{birth date and age|1994|2|10}}
|{{flagicon|KOR}} [[Ansan]], [[Gyeonggi]], [[Hàn Quốc]]
|손승완 / 웬디손
|ソン・スンワン
|孫乘緩承完
|Tôn Thừa HoanHoàn
|{{birth date and age|1994|02|21}}
|{{flagicon|KOR}} [[Seongbuk-dong]], [[Seoul]], [[Hàn Quốc]]