Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Địa lý==
Tỉnh Bình Trị Thiên có vị trí địa lý:
*Phía bắc giáp tỉnh [[Hà Tĩnh|Nghệ Tĩnh]]
*Phía nam giáp tỉnh [[Quảng Nam - Đà Nẵng]]
*Phía đông giáp [[Biển Đông]]
482

lần sửa đổi