Khác biệt giữa các bản “Bộ Quốc phòng Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi lại thủ công
|[[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Thứ trưởng]]
|'''[[Hoàng Xuân Chiến]]'''
|[[Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
|Từ [[2020]]
|Phụ trách công tác đối ngoại, biên giới, kinh tế
|Từ [[2020]]
|Phụ trách công tác biển đảo, khoa học, công nghệ
|
|-
|12
|[[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Thứ trưởng]]
|[[Lê Huy Vịnh|'''Lê Huy Vịnh''']]
|[[Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
|Từ [[2020]]
|
|
|-
|13
|[[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Thứ trưởng]]
|'''<br>[[Võ Minh Lương]]'''
|[[Trung tướng]]
|Từ [[2020]]
|
|
|}