Khác biệt giữa các bản “Đà Nẵng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| chủ tịch UBND = [[Huỳnh Đức Thơ]]
| chủ tịch HĐND = [[Nguyễn Nho Trung]]
| chánh án TAND = [[Nguyễn ThànhThị (thẩm phán)|Nguyễn ThànhCảnh]]
| viện trưởng VKSND = [[Lê Tiến]]
| chủ tịch UBMTTQ = [[Đặng Thị Kim Liên (Đà Nẵng)|Đặng Thị Kim Liên]]