ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thành viên này không còn hoạt động trên Wikipedia.

Câu hỏi từ Huy h2o (13:40, ngày 6 tháng 12 năm 2021)

học mã wiki kiểu j vậy bạn :)) --Huy h2o (thảo luận) 13:40, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

@Huy h2o: Bạn có thể tìm hiểu tại Trợ giúp:Mã wiki. NguyễnQuangHải19💬 13:44, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Câu hỏi từ Huy h2o (11:41, ngày 9 tháng 12 năm 2021)

sex là j --Huy h2o (thảo luận) 11:41, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

@Huy h2o: Mời bạn đọc trang này, sẽ có 1 số thông tin bạn muốn biết. NguyễnQuangHải19💬 11:48, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Xin hãy kiểm tra email của bạn

 
Xin chào, Đức Anh. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.

ChemistryExpertsắp "hết hạn" 13:58, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời