Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Nhân dân Campuchia”

không có tóm lược sửa đổi
|native_name = សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា / រដ្ឋកម្ពុជា
|conventional_long_name = Cộng hòa Nhân dân Campuchia
|common_name=Kampuchea|region= Southeast Asia|continent=moved from Category:Asia to Southeast Asia
|era = [[Chiến tranh Lạnh|Chiến tranh lạnh]]
|government_type = Cộng sảnhòa mộtxã hội chủ nghĩa đơn đảng
|date_start = 10 tháng 1
|year_start = 1979
| conventional_long_name = Nhà nước Campuchia
| common_name = Kampuchea
| region = Southeast Asia
| continent = moved from Category:Asia to Southeast Asia
| era = [[Chiến tranh Lạnh|Chiến tranh lạnh]]
| government_type = Cộng sản một đảng