Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

#{{OK?}} Kết hợp với lựa chọn số lần gia hạn là '''1 lần''' ở bên dưới, trong khoảng thời gian này nên không được cho phép bỏ phiếu chống lẫn phiếu thuận nữa, khoảng thời gian này chỉ là để giải quyết phiếu chống muộn, không nên để cho nó rắc rối thêm. [[User:MeigyokuThmn|'''Meigyoku Thmn''']] ([[User talk:MeigyokuThmn|💬🧩]]) 04:32, ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{OK?}} Nên đưa vào mục ý kiến, không nên xâm phạm thời gian vá lỗi trước đó. Nếu bài không thỏa mãn, vẫn có thể bị rút sao qua biểu quyết rút sao.--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 00:36, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{OK?}} Khoảng thời gian để giải quyết phiếu chống muộn, không nên bỏ phiếu thêm nữa sẽ tạo vòng luẩn quẩn. --[[Thành viên:Namnguyenvn|Namnguyenvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Namnguyenvn|thảo luận]]) 03:44, ngày 28 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
=== Ý kiến ===