Khác biệt giữa các bản “Đinh Cơ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|cha = Thái thú Đinh công
|sinh = ?
|nơi sinh = [[Hà Khâu]], quận [[Sơn Dương]] (nay là [[Duyện Châu]], tỉnh [[Sơn Đông]])
|mất = [[5 TCN]]
|nơi mất = [[Trường An]]
|nơi an táng = Cung Hoàng chi viên<br>(nay là [[Định Đào]], [[Hà Trạch]], tỉnh [[Sơn Đông]])
}}