Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

n
 
== '''Nội dung thứ tư:''' Thời gian gia hạn ==
<!--HCV/BQV VUI LÒNG XOÁ DÒNG BÊN DƯỚI SAU KHI ĐÃ ĐƯA RA KẾT LUẬN-->
<small>{{tiến trình|text=số phiếu cần có để ra kết luận|height=5|100|width=40%|radius=yes}}</small>
''Là thời gian mà thành viên được phép yêu cầu/đề xuất (tự động) gia hạn biểu quyết hay ngắn gọn, là thời gian được phép dùng để chỉnh sửa yêu cầu mà người bỏ phiếu chống đặt ra.''