Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

n
 
== '''Nội dung thứ sáu:''' Bỏ phiếu trong thời gian gia hạn ==
<!--HCV/BQV VUI LÒNG XOÁ DÒNG BÊN DƯỚI SAU KHI ĐÃ ĐƯA RA KẾT LUẬN-->
<small>{{tiến trình|text=số phiếu cần có để ra kết luận|height=5|90|width=40%|radius=yes|color1=#FFCC00}}</small>
''Một thành viên khác có thể tiếp tục bỏ phiếu (chống hoặc thuận) trong thời gian biểu quyết đang được gia hạn?''