Khác biệt giữa các bản “Bad Genius: The Series”

n
n (replaced: ( → (, ) → ), . → . (2), ; → ;, . <ref → .<ref (7) using AWB)
== Phân vai ==
Dưới đây là dàn diễn viên của phim:<ref name="kapook2"/>
{| class="wikitable"
 
|+'''Nhân vật chính'''
!Diễn viên
 
!Trong vai
* {{Interlanguage link|Plearnpichaya Komalarajun|th|เพลินพิชญา โกมลารชุน|lt=Plearnpichaya Komalarajun}} (Juné) trong vai Lynn
|-
* [[Jinjett Wattanasin]] (Jaonaay) trong vai Bank
* |{{Interlanguage link|Plearnpichaya Komalarajun|th|เพลินพิชญา โกมลารชุน|lt=Plearnpichaya Komalarajun}} (Juné) trong vai Lynn
* Sawanya Paisarnpayak (Nana) trong vai Grace
|Lynn
* [[Paris Intarakomalyasut]] (Ice) trong vai Pat
|-
 
* |[[Jinjett Wattanasin]] (Jaonaay) trong vai Bank
'''Nhân vật phụ'''
|Bank
 
|-
* [[Saksit Tangtong|Saksit Tangthong]] (Tang) trong vai Vit (cha của Lynn)
* |Sawanya Paisarnpayak (Nana) trong vai Grace
* [[Apasiri Nitibhon]] (Um) trong vai Hiệu trưởng Pornthip
|Grace
* [[Willy McIntosh|Ruengrit McIntosh]] (Willy) trong vai Ake (cha của Pat)
|-
* {{Interlanguage link|Rasee Wacharapolmek|th|ราศี วัชราพลเมฆ}} (Organ) trong vai Wan (mẹ của Lynn)
* |[[Paris Intarakomalyasut]] (Ice) trong vai Pat
* {{Interlanguage link|Ratchanok Sangchuto|th|รัชนก แสง-ชูโต}} trong vai mẹ của Bank
|Pat
* {{Interlanguage link|Siraphan Wattanajinda|th|ศิรพันธ์ วัฒนจินดา}} trong vai Music
|}
* Tonhon Tantivejakul (Ton) trong vai Ping
{| class="wikitable"
* {{Interlanguage link|Panachai Sriariyarungruang|th|ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง}} (Junior) trong vai Third
|+'''Nhân vật phụ'''
* [[Sadanon Durongkaveroj]] (Nont) trong vai Tong
!Diễn viên
* {{Interlanguage link|Sarut Vichitrananda|th|ศรุต วิจิตรานนท์}} (Big) trong vai ông Sophon
!Trong vai
* Claudine Craig trong vai Claire
|-
* Lawrence de Stefano trong vai Mr. X
* |[[Saksit Tangtong|Saksit Tangthong]] (Tang) trong vai Vit (cha của Lynn)
 
|Vit (cha của Lynn)
|-
|[[Apasiri Nitibhon]] (Um)
|Hiệu trưởng Pornthip
|-
* |[[Willy McIntosh|Ruengrit McIntosh]] (Willy) trong vai Ake (cha của Pat)
|Ake (cha của Pat)
|-
* |{{Interlanguage link|Rasee Wacharapolmek|th|ราศี วัชราพลเมฆ}} (Organ) trong vai Wan (mẹ của Lynn)
|Wan (mẹ của Lynn)
|-
* |{{Interlanguage link|Ratchanok Sangchuto|th|รัชนก แสง-ชูโต}} trong vai mẹ của Bank
|mẹ của Bank
|-
* |{{Interlanguage link|Siraphan Wattanajinda|th|ศิรพันธ์ วัฒนจินดา}} trong vai Music
|Music
|-
* |Tonhon Tantivejakul (Ton) trong vai Ping
|Ping
|-
* |{{Interlanguage link|Panachai Sriariyarungruang|th|ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง}} (Junior) trong vai Third
|Third
|-
* |[[Sadanon Durongkaveroj]] (Nont) trong vai Tong
|Tong
|-
* |{{Interlanguage link|Sarut Vichitrananda|th|ศรุต วิจิตรานนท์}} (Big) trong vai ông Sophon
|ông Sophon
|-
* |Claudine Craig trong vai Claire
|Claire
|-
* |Lawrence de Stefano trong vai Mr. X
|Mr. X
|}
'''Khách mời'''
 
405

lần sửa đổi