Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Năm [[1976]], 3 tỉnh này đã được Chính phủ [[Cộng hòa Miền Nam Việt Nam]] sáp nhập thành một tỉnh có tỉnh lỵ đóng tại thành phố [[Huế]]. Theo Quyết định ngày 30 tháng 6 năm 1989 của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5, ba tỉnh này lại được tách ra như cũ, riêng tỉnh Thừa Thiên sau khi tách thì mang tên gọi mới: [[Thừa Thiên - Huế]].
 
Khi hợp nhất, tỉnh Bình Trị Thiên ban đầu có 23 đơn vị hành chính gồm: [[Huế|thành phố Huế]] (tỉnh lỵ), 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 20 huyện: [[A Lưới]], [[Bố Trạch]], [[Cam Lộ]], [[Gio Linh]], [[Hải Lăng]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Thủy]], [[Hương Trà]], [[Lệ Thủy, Quảng Bình|Lệ Thủy]], [[Minh Hóa]], [[Nam Đông]], [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]], [[Phú Lộc]], [[Phú Vang]], [[Quảng Điền]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]], [[Quảng Trạch]], [[Triệu Phong]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]], [[Vĩnh Linh]].