Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Tegel”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Filipinos are scum (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tegel
(tên người dùng đã bị xóa)
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Thẻ: Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi của Filipinos are scum (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tegel)
Thẻ: Lùi tất cả