Khác biệt giữa các bản “Phương pháp luận”

(Thêm liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Nhiệm vụ người mới
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Khái niệm==
Phương pháp luận là lý luận về phương pháp, là hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc chỉ đạo con người tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp trong nhận thức và thực tiễn (Theo sách "Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin"). Sai
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh