Khác biệt giữa các bản “Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
=== Thanh Hóa - Nghệ An ===
Ga Thanh Hóa
Ga Hoàng Mai
Ga Vinh
 
=== Hà Tĩnh - Quảng Bình ===
Ga Hồng Lĩnh