Khác biệt giữa các bản “Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
=== Phú Yên - Khánh Hòa ===
Ga Sông Cầu
Ga Tuy Hòa
Ga Ninh Hòa
Ga Nha Trang
 
=== Khánh Hòa - Bình Thuận ===
Ga Cam Ranh