Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thay đổi gần đây”

không có tóm lược sửa đổi
(+NhacNy2412)
* [[Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật|Đánh giá bài viết dịch thuật]]
* [[Wikipedia:Biểu quyết phục hồi bài|Phục hồi bài]]
* [[Wikipedia:Biểu quyết phong cấp|Bầu chọn thành viên quản trị]] (điều phối viên: '''[[Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Mạnh An (2)|Mạnh An]]''', '''‎‎[[Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/NhacNy2412|NhacNy2412]]''')
* [[Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm|Biểu quyết bất tín nhiệm]]
<!------------------------------------------------------------------------------
20.885

lần sửa đổi