Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa xã hội”

n
Đã khóa “Chủ nghĩa xã hội”: bút chiến ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:02, ngày 6 tháng 1 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:02, ngày 6 tháng 1 năm 2021 (UTC)))
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã khóa “Chủ nghĩa xã hội”: bút chiến ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:02, ngày 6 tháng 1 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:02, ngày 6 tháng 1 năm 2021 (UTC))))