Khác biệt giữa các bản “Huyết áp”

 
Huyết áp ở người được đo ở cánh tay, gọi là ''huyết áp động mạch.'' Huyết áp của trâu, bò, ngựa được đo ở đuôi.
 
 
== Dự án huyết áp ==
'''Dự báo huyết áp''' là quá trình dự báo các giá trị [[huyết áp]] của một người trong tương lai căn cứ và các giá trị [[huyết áp]] của người đó trong quá khứ. Như vậy, giá trị huyết áp của một người sau quá trình đo thường xuyên sẽ lập thành một chuỗi số liệu, gọi là [[chuỗi thời gian]]. Người ta thường sử dụng các phương pháp [[xác suất]] [[khoa học Thống kê|thống kê]] để mô hình hóa chuỗi thời gian đó. Hiện nay công nghệ dùng để dự báo chuỗi thời gian được sử dụng phổ biến là công nghệ [[mạng nơ-ron nhân tạo]].
 
== Dụng cụ đo huyết áp ==