Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng Cộng sản Tiệp Khắc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|colorcode = red
|logo = Emblem of the Communist Party of Czechoslovakia.svg
|flag = Flag of the KSC.svg
|leader1_title = Lãnh đạo đầu tiên
|leader1_name = Khác nhau
|newspaper = [[Rudé právo]]
|international = [[Đệ Tam Quốc tế]] (cho đến 1943),<br>[[Cominform]] (1947–1956)
|european =
|youth_wing = Liên hiệp thanh niên Tiệp Khắc (1949–1968),<br>Liên hiệp thanh niên Xã hội chủ nghĩa (1970–1989)
|colors = [[Đỏ]]