Khác biệt giữa các bản “Sửa đổi hiến pháp”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2600:1702:2250:6B00:816B:A951:346D:A5A9 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của P.T.Đ
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2600:1702:2250:6B00:816B:A951:346D:A5A9 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của P.T.Đ)
Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Các quy trình sửa đổi hiến pháp ==
=== Hiến pháp mềm dẻo ===
Một hiến pháp mềm dẻo là một hiến pháp có thể được tu chính (sửa đổi) bằng một hành động đơn giản của ngành lập pháp, giống như cách được dùng để thông qua các luật thông thường. Hiến pháp "không pháp điển hóa" của [[Vương quốc Anh]] gồm có một phần là các luật quan trọng và một phần là các tục lệ không thành văn. Các luật tạo nên hiến pháp Vương quốc Anh có thể được sửa đổi qua một hành động đơn giản của [[Quốc hội Anh|Quốc hội Vương quốc Anh]]. Các hội nghị hiến pháp của Vương quốc Anh (nơi các nghị quyết không thành văn được thảo luận) được triệu tập để tiến hóa về mặt tổ chức theo thời gian. [[Luật cơ bản của Israel]] (Hiến pháp Israel) có thể được tu chính một cách đơn giản tại [[Knesset]] (Quốc hội) của [[Israel]]. The other day I love
 
=== Đa số đặc biệt ===
Có một số hiến pháp quy định rằng các điều khoản khác nhau của chúng phải được tu chính trong những cách khác nhau. Đa số các điều khoản trong hiến pháp của [[Litva]] có thể được tu chính theo thể thức đa số đặc biệt tại quốc hội nhưng một sự thay đổi tình trạng quốc gia ví dụ như "cộng hòa dân chủ độc lập" thì phải được tán thành bởi 3/4 đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý<ref>Article 1.</ref>. Không như những điều khoản khác của nó, một cuộc trưng cầu dân ý bắt buộc phải có để tu chính một phần của hiến pháp [[Iceland]] nói về quan hệ của nhà thờ và nhà nước<ref>As of 2004 the relevant article is Article 62 which establishes the [[Church of Iceland|Evangelical Lutheran Church]]. Other provisions may be amended by a special legislative majority.</ref>.
 
== Xem theme of the daythêm ==
* [[Các tu chính án hiến pháp của Canada]]
* [[Các tu chính án hiến pháp của Ireland]]
* [[Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ|Các tu chính án hiến pháp của Mỹ]]
* [[Danh sách hiến pháp quốc gia]]
* [[Các cuộc trưng cầu dân ý tại Úc|Các cuọcoe of trưng cầu dân ý tại Úc]]
 
== Ghi chú ==