Khác biệt giữa các bản “Diên Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| mật độ dân số = 392 người/km<sup>2</sup>
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 17 xã
| loại đô thị = Loại IV
| năm công nhận = 2021<ref>[https://baoxaydung.com.vn/khanh-hoa-dien-khanh-dat-tieu-chi-do-thi-loai-iv-296985.html Báo Xây dựng]</ref>
| mã hành chính =
| mã bưu chính =