Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tầng Burdigala”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Neogen}} '''Tầng Burdigala''' trong niên đại địa chấtkỳ đầu tiên của thế Mioc…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
{{Tham khảo |29em}}
;Văn liệu
*{{aut|Depéret, C.}}; '''1892''': ''Note sur la classification et le parallélisme du Système miocène'', Bulletin de la Société Géologique de France '''3(20)''', p. CXLV-CLVI. {{in lang|fr}}
*{{aut|Gradstein, F.M.; Ogg, J.G. & Smith, A.G.}}; '''2004''': ''A Geologic Time Scale 2004'', [[Cambridge University]] Press.
 
==Liên kết ngoài ==
{{Commonscat |Burdigalian}}
*[https://web.archive.org/web/20100822025952/http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/stages/Burdigalian.html GeoWhen Database - Burdigalian]
*[http://stratigraphy.science.purdue.edu/charts/Timeslices/1_Neogene.pdf Neogene timescale], at the website of the subcommission for stratigraphic information of the ICS
* [https://web.archive.org/web/20060518100615/http://norges.uio.no/timescale/F5a_Neo1.pdf Neogene timescale] at the website of the Norwegian network of offshore records of geology and stratigraphy
 
{{Lịch sử địa chất|p|m}}