Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sửa đổi hiến pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Sửa đổi hiến pháp''' hay '''tu chính án hiến pháp''' là một sự thay đổi trong [[hiến pháp]] của một quốc gia hay của một bang (Ví dụ các tiểu bang của Mỹ). Trong các nền pháp lý có hiến pháp "cứng rắn" hay "vững chắc", các sửa đổi cần có một quy trình đặc biệt so với quy trình được dùng để ban hành luật thông thường.
 
==Từ nguyên==
'''"Tu chính án''' là phát âm hán việt của Xiūzhèng àn. Dịch sang tiếng việt" có nghĩa là " sửa đổi". tuTu chính án trong tiếng việt(修正案)mộtđiều từsửa không có nghĩa (tu chính án hiến pháp)đổi.
 
== Atlanta and I Các quy trình sửa đổi hiến pháp ==