Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tầng Burdigala”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Tên Burdigala bắt nguồn từ tên [[tiếng Latinh]] ''Burdigala'' của thành phố [[Bordeaux]], [[Pháp]]. Kỳ Burdigala được [[Charles Depéret]] giới thiệu trong tài liệu khoa học vào năm 1892.
 
Đáy của Burdigala là ở lần xuất hiện đầu tiên của loài [[Trùng lỗ]] ''Globigerinoides altiaperturus'' và phần trên của [[đới địa thời]] từ tính C6An. Kể từ năm 2016, một [[Phẫu diện và điểm kiểu địa tầng ranh giới toàn cầu |Hồ sơ tham chiếu chính thức]] ([[GSSP]]) cho Burdigala vẫn chưa được chỉ định.
 
Đỉnh của Burdigala (đáy của Langhe) được xác định bởi sự xuất hiện đầu tiên của loài [[Trùng lỗ]] ''Praeorbulina glomerosa'' và cũng đồng thời với đỉnh của [[đới địa thời]] từ tính C5Cn.1n.
 
=== Sinh địa tầng ===