Khác biệt giữa các bản “Tầng Burdigala”

không có tóm lược sửa đổi
Tên Burdigala bắt nguồn từ tên [[tiếng Latinh]] ''Burdigala'' của thành phố [[Bordeaux]], [[Pháp]]. Kỳ Burdigala được [[Charles Depéret]] giới thiệu trong tài liệu khoa học vào năm 1892.
 
Đáy của Burdigala là ở lần xuất hiện đầu tiên của loài [[Trùng lỗ]] ''Globigerinoides altiaperturus'' và phần trên của [[đới địa thời]] từ tính C6An. Kể từ năm 2016, một [[Phẫu diện và điểm kiểu địa tầng ranh giới toàn cầu |Hồ sơ tham chiếu chính thức]] ([[GSSP]]) cho Burdigala vẫn chưa được chỉ định.
 
Đỉnh của Burdigala (đáy của Langhe) được xác định bởi sự xuất hiện đầu tiên của loài [[Trùng lỗ]] ''Praeorbulina glomerosa'' và cũng đồng thời với đỉnh của [[đới địa thời]] từ tính C5Cn.1n.
 
=== Sinh địa tầng ===