Truy Mộng

Tham gia ngày 31 tháng 5 năm 2020
n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
<div style="{{{style|text-align: center; width: 60%; margin: auto; padding: 1em; border: {{{border|solid 2px gold}}}; letter-spacing: {{{spacing|5px}}}; background-color: {{{bgcolor|#50C878}}}; color: {{{fgcolor|white}}}; font-weight: bold;}}}"><span style="padding-left: {{{spacing|28px}}};">"NghĩÍt rabài nộiviết dungchọn đểlọc, bài viết lêntốt trangkhông hẳn do trình người viết bài kém, chả qua vì lý do cá nhân thậtnào khóđó quá"nên họ không muốn đề cử thôi</span></div>– Trích lời biện hộ viên Truy Mộng :)
</div>
 
== Quote ==