Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Guestbook for non-Vietnamese speakers”

 
The UK wiki article is being vandalized "Vương quốc Liên hiệp Anh Và Việt Nam"
:Vandalism reverted. Many thanks! — [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#999">+</font>]] 02:09, ngày 29 tháng 1 năm 2021 (UTC)