Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Hiến tử”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Hiến tử]]
*[[Quốc Huệ Tử]]
*[[Tứ Tương Tử]]
*[[Hoàng Huệ Hầu]]
*[[Hàn Vũ tử]]
*[[Trịnh Thành Công (định hướng)|Trịnh Thành Công]]
 
==Chú thích==
''Sĩ Phú và Sĩ Ưởng là người cùng nội tộc, Sĩ Phú với ông nội Sĩ Ưởng là [[Sĩ Tiếp]] quan hệ huyết thống hàng "cháu chú cháu bác", như vậy Sĩ Phú thuộc hàng "ông chú họ" của Sĩ Ưởng. Đa phần các thư tịch cổ đều ghi chép Sĩ Ưởng là Phạm Hiến Tử, riêng sách Quốc Ngữ mục Tấn ngữ thì ghi rõ Sĩ Phú cũng có thụy hiệu Phạm Hiến Tử''.
Người dùng vô danh