Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Thanhdien8421/Thay đổi hành chính”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Một số địa phương đang xây dựng đề án nâng loại đô thị:
*Đô thị loại II: thành phố Sông Công
*Đô thị loại III: thị xã An Nhơn
*Đô thị loại IV: thị trấn [[Cờ Đỏ (thị trấn)|Cờ Đỏ]], thị trấn [[Nghèn]], thị trấn [[Cái Dầu]], thị trấn [[An Châu, Châu Thành (An Giang)|An Châu]] (đề nghị lần 2), thị trấn [[Tri Tôn (thị trấn)|Tri Tôn]].
----