Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Ròm”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
# {{ok}} Bài tự viết rất tuyệt, xứng đáng bổ sung thành chọn lọc về sau. [[Thành viên:Lcsnes|Lcsnes]] ([[Thảo luận Thành viên:Lcsnes|thảo luận]]) 16:48, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)
# {{ok}} Bài viết tốt. Không vấn đề gì. [[Thảo luận Thành viên:Truy Mộng|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>𝕲𝖗𝖎𝖒 𝕾𝖈𝖞𝖙𝖍𝖊</i></span>]] 16:55, ngày 27 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{OK}} Không có vấn đề gì đáng kể, xứng đáng là BVT. [[Thành viên:Dawnie t|<span style="color:#eaecf0">'''''dawn,'''''</span>]] 15:37, ngày 2 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 
==== Chưa đồng ý ====