Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

(Đã cứu 3 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
== Ứng dụng của C# ==
* Phát triển web fullstack backend, front end (ASP.NET MVC, ASP.NET core, Web API, Blazor..)
*Phát triển desktop app (Winform, WPF, UWP ,WinUI, Mono, Uno, MAUI...)
*Phát triển game ([[:en:Unity (game engine)|Unity]], Monogame, Godot, Stride, CryEngine..)
*Phát triển mobile app, IOS native, Android native (Xamarin,MAUI)
*Phát triển đám mây ([https://azure.microsoft.com/en-us/ Azure],AWS,Google Cloud...)
*Phát triển thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường(AR) (HoloLens,CryEngine,Unity, Oculus quest..)
*Học máy và trí tuệ nhân tạo ([https://dotnet.microsoft.com/apps/machinelearning-ai/ml-dotnet ML.Net], TensorFlow, csiSharp..)
**Theo [https://www.tiobe.com/tiobe-index/ TIOBE Index], tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 thế giới.
**Theo [http://pypl.github.io/PYPL.html PYPL], tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ được cộng đồng quan tâm và chia sẻ nhiều thứ 4 thế giới.
**Theo [./Https://github.com/ Github] (Kho lưu trữ mã nguồn lớn nhất thế giới), tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ hoạt động nhiều thứ 4.
**Cộng đồng phát triển và số người theo học ngôn ngữ C# tăng khônng ngừng theo mỗi năm.Theo ước tính 10/2020, cộng đồng phát triển C# là hơn 6 triệu người
*C# kết hợp chặt chẽ với nền tảng .NET [https://dotnet.microsoft.com/.NET]- một khung nền tảng rất mạnh của Microsoft.
*Biểu thức cấp cao nhất (Top-level statements).
**Trước C# 9.0: using System; class ExampleClass {     static void Main(string[] args)     {         Console.WriteLine("Hello World!");     } }
**Bắt đầu từ C# 9.0: using System; Console.WriteLine("Hello World!");
*Pattern matchinmatching enhancements
*Native sized integers
*Function pointers
*Suppress emitting localsinitlocals init flag
*Target-typed new expressions
*static anonymous functions
Người dùng vô danh